Okolie

Keltské hradisko – Pohanská

Priamo oproti hradu sa nachádza kopec so zvyškami laténskeho hradiska zvaného Pohanská. Počiatky osídlenia kopca siahajú do mladšej doby bronzovej, vrcholné obdobie jeho existencie predstavuje keltské hradisko z 2. stor. pred Kristom. Vtedy vzniklo mohutné valové opevnenie, ktorého dobre čitateľné zvyšky dodnes obklopujú hornú časť kopca.

Keltské hradisko - Pohanská

Kláštor Plavecké Podhradie

Na južnom úbočí Pohanskej tesne nad obcou sú na okraji lesa ukryté zrúcaniny stredovekého kostola. Zo stavby sa zachovali obvodové múry lode so zvyškami barokového portálu a prevažná časť gotického presbytéria.

Kláštor Plavecké Podhradie

Prírodná rezervácia Pohanská

V okolí hradu sa nachádza Národná prírodná rezervácia Pohanská rozprestierajúca na svahoch hradného vrchu, Pohanskej a Skalky. Vyznačuje sa bohatstvom rôznorodých rastlín (cesnak žltý, cesnak medvedí, poniklec veľkokvetý) a živočíchov (sokol rároh, sokol myšiar, výr skalný, slepúch lámavý, užovka stromová a niekoľko druhov jašteríc).

Kláštor Plavecké Podhradie

Plavecká jaskyňa

Na severnej strane hradného vrchu sa skrýva vchod do Plaveckej jaskyne. Jej história siaha do roku 1790, keď ju objavil neznámy pastier, neskôr v r. 1815 vznikla jej prvá mapa a v r. 1885 aj popis. Bola to prvá sprístupnená jaskyňa, ktorú nájomníci Páll-fyovského panstva využívali aj ako sklad. Jaskyňa má dĺžku niekoľko stoviek metrov. Zatiaľ je zameraných 717 m a predpokladá sa celkový rozsah okolo 850 m. Pred prvou svetovou vojnou bola z podnetu grófa Pállfyho sprístupnená, v súčasnosti je však pre verejnosť uzatvorená. Predstavuje významný biotop početných kolónií netopierov.

Plavecká jaskyňa