Miesto výskumu: Plavecké Podhradie
Poloha: Plavecký hrad
Realizácia výskumu: Mário Bielich
Rok výskumu: 2017
Druh výskumu: pamiatkový výskum
Druh náleziska: hrad
Datovanie: mladší pravek neskorý, stredovek, novovek

Výsledky výskumu

V roku 2017 sa uskutočnila prvá sezóna archeologického výskumu Plaveckého hradu. V tomto roku sme sa zamerali na dva objekty na hrade: 1. vstupný most do horného hradu cez mostové piliera na západnom predhradí (sonda 1); 2. vstup do severného paláca z juhu (sonda2); 3. výskum miestnosti vo východnej časti severného paláca (sonda 3) . Výskum bol realizovaný v spolupráci s Občianskym združením Plavecký hrad pod vedením Mgr. Milana Kousala. Na výskume spolupracovali aj skauti z Belgicka pod vedením Pascala Erga.

Sonda 1 identifikovala na západnom predhradí dva nosné piliere vstupného mosta, ktoré identifikujú vstupnú komunikáciu do hradu. Sonda 2 zachytila otlačky pod drevených zárubniach a drevenom prahu južného vstupného otvoru severného paláca, ktorý bol zaklenutý kamennou klenbou.Sonda 3 identifikovala valenú klenbu interiéru miestnosti v SV rohu severného paláca.

Počas výskumu bolo získaných aj niekoľko predmetovej materiálnej kultúry, ktoré dokresľujú život na hrade najmä v 17.-18. storočí. V keramickom materiáli sa nachádzajú aj zlomky laténskej keramiky, ktoré súvisia pravdepodobne s blízkym hradiskom Pohanska. Výskum Plaveckého hradu v roku 2017 priniesol množstvo nových poznatkov o stavebnom vývoji vybraných objektov hradu.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

(tel.: +421-902-925620)