Všetko o hrade

Aktivity

Návštevy

Čo sme posiaľ dosiahli

Veľké poďakovanie pre našich sponzorov

Takže prianie sa stalo skutočnosťou, a našiel sa ďalší sponzor – pán Jan Kocisek z Viedne, ktorý opätovne daroval tak ako v roku 2014, tak aj v roku 2015 na záchranu hradu 500 € (zmluvy sú uverejnené v sekcii ZMLUVY). Keďže sa pán Kocisek venuje vydávaniu faksimile klasických diel, ( faksimile ( z latinského fac simile – urob podobne) je mechanická reprodukcia textovej alebo obrazovej predlohy, ktorá po použití všetkých dostupných prostriedkov a techník dokonale napodobní vnútorné aj vonkajšie znaky originálu a tým ho úpne nahradí) zaujíma sa aj o históriu nášho hradu. A keď videl že sa práce na záchrane hradu reálne začali, rozhodol sa našu aktivitu podporiť.

Aj v roku 2016 sa našli sponzori, ktorí prispeli na obnovu hradu. Konkrétne pán knieža Pascal prispel čiastkou 5.000 €, spoločnosť PEMASS s.r.o. Plavecké Podhradie čiastkou 500 €, spoločnosť SIEMENS s.r.o. prostredníctvom Nadácie Pontis čiastkou 300 €. Samozrejme nemožno zabudnúť ani na tých, ktorí prispeli vlastnou prácou. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Aj v roku 2017 sa našli sponzori, ktorí prispeli na obnovu hradu. Konkrétne pán knieža Pascal prispel čiastkou 5.000 €, pán Jan Kocisek z Viedne, ktorý na záchranu hradu venoval 1000 €.

Chcem vedieť viac