Plavecký hrad – Rekonštrukcia 2017

Statické spevnenie obnovy projektu Plavecký hrad, 1. etapa

Rok 2013 bol prelomovým pre Plavecký hrad hlavne preto, že sa po viac ako 300 rokoch opäť začalo s obnovou a statickým zabezpečením hradných objektov a začalo murivo prvýkrát viac pribúdať ako ubúdať. V minulých rokoch bol realizovaný statický a architektonicko-historický výskum vybraných objektov.

Vďaka podpore Ministerstva vnútra SR prostredníctvom grantového programu „Obnov svoj domov“ pokračoval úspešný architektonicko-historický výskum západného renesančného paláca a spevňovacie práce na objekte renesančného ravelínu.

JZ stena 1. ravelinu

Tento segment sa týka neskorogotického múru s cimburím z konca 15. storočia, vrátane jednoduchých štrbinových strieľní, ktorý bol v 17. storočí prestavaný v dĺžke asi 1,7 m, s prsným múrom s motýľovými strieľňami s dreveným uzáverom. Dnes je východná a západná časť opevnenia dobre zachovaná. Západná časť náprsného múru bola obnovená v roku 2014. Z hľadiska celkovej stability alebo bezprostrednej hrozby zrútenia bolo najnebezpečnejšou časťou torzo JZ múru opevnenia s prelomom cez prístupovú cestu k hradu. Preto v roku 2017 pribudlo murivo 3,5 m3 a v jeho spodnej časti boli obnovené dve strieľne, ktoré stabilizovali celý JZ múr a zabránili jeho deštrukcii. Táto etapa sa týkala problematického objektu hradu, ktorý sa podarilo zrekonštruovať a stabilizovať pre záchranu pre ďalšie generácie. V roku 2017 bolo potrebné postaviť lešenie v ťažkom strmom teréne z exteriéru do 12 m výšky a 6 m z interiérovej časti na stabilizáciu veže. Následne boli najskôr obnovené špajle strieľní, nasledovalo dubové lemovanie a murovanie múru a prsného múru. Išlo o logisticky náročný proces, pri ktorom bolo potrebné všetok materiál pre statické práce ručne dopraviť cca 50 m, čo spolu predstavovalo približne 15 ton materiálu. Pri obnove hradu počas letných prázdnin pomáhali desiatky belgických skautov, ktorí vykonávali pomocné práce, ako čistenie hradu od buriny, premiestňovanie kameňov, vody a piesku, ako aj pomoc pri archeologickom výskume Severného gotického paláca a piliere renesančného mosta vedúceho do horného hradu.

Západný renesančný palác

JZ stena renesančného ravelínu

Celá práca na daných objektoch bola vykonaná kvalitnou ručnou prácou s použitím pôvodných materiálov (kameň zozbieraný z povrchu hradu) a technológií (príprava stredovekej horúcej vápennej malty s použitím pucolánových prísad – Metakaolín). Práce prebiehali od júna do októbra, pričom toto obdobie nám poskytlo dostatok času na karbonizáciu malty pred mrazivým počasím.

Plavecký hrad - Rekonštrukcia 2013
Plavecký Hrad