Osud hradu v novodobých dejinách

Skaza hradu sa začala postupne začiatkom 18. stor. Centrom majetkov vtedajších majiteľov, rodu Pállfyovcov, bol hrad Červený Kameň. Pállfyovci vybudovali pre správu plaveckého panstva v Plaveckom Podhradí pohodlnejší a dobre prístupný kaštieľ. Hrad poškodený bojovými udalosťami ostal opustený a postupne sa do neho zahryzol zub času. V priebehu rokov najprv zanikli všetky strechy, neskôr začali podliehať aj múry hradných budov.

Koncom 19. stor. bola zrúcanina v pomerne dobrom stave, deštrukcii podľahli len vnútorné múry palácov a hospodárskych budov a časť veže na vrchole brala. Tento stav verne dokumentujú dobové kresby a fotografie z konca 19. a začiatku 20. stor.

Bohužiaľ, nasledujúce storočie prinieslo veľké straty. Najprv sa postupne zrútila takmer celá hmota južnej obytnej veže a koncom 20. stor. podobný osud postihol aj vežu na vrchole brala, keď spadla takmer celá západná stena. Neustále napredujúci proces rozpadu nám dnes pripomínajú kritické poruchy hradnej brány i pozostalého náro- f žia východnej veže, poslednej stojacej steny hradného paláca.

Po rokoch pustnutia a nezáujmu sa však hrad konečne dočkal aktivity zacielenej na jeho záchranu. Zrúcaninu si v rámci projektu Odklínanie hradov realizovaného z Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky a Nadácie Pontis zobral pod patronát 91. skautský zbor z Bratislavy, ktorý zatiaľ odstránil nálctovú vegetáciu a zveľadil chodníky v areáli zrúcaniny. Vyčistenie hradu od kríkov narúšajúcich murivá jc prvým, nevyhnutným krokom na dlhej ceste k jeho záchrane. Realizované práce sú nádejou, že sa podarí pripraviť pôdu a prípadne získať financie pre ďalšie potrebné kroky. Len tak sa môže zabrániť tomu, aby charakteristická silueta tejto malebnej zrúcaniny navždy zmizla z karpatského hrebeňa.

Naša práca