Poloha a prístup

Hrad sa nachádza nad obcou Plavecké Podhradie ležiacej asi 20 km východne od Malaciek priamo na hlavnej ceste 501 Lozorno – Jablonica. Výstup na hrad z obce trvá približne 30 minút. Prístup zabezpečuje turistický chodník modrej značky stúpajúci lesom po úbočí Pohanskej do sedla južne od hradu. V ňom sa od chodníka pokračujúceho smerom na lúku Amon okolo bývalého pálffyovské-ho poľovníckeho zámočku Monrcpos a ďalej na vrch Klokoč odpája značená odbočka vedúca priamo na hrad. Modro značený turistický chodník vedie ďalej k úpätiu Pohanskej, odkiaľ sa dá vystúpiť na vrchol kopca s hradiskom. V sedle vľavo od chodníka sú zvyšky štvorcovej stavby, ktorá zrejme bola súčasťou hradných budov.