Názov

V historických prameňoch hrad vystupuje pod dvomi menami. V Najstarších zmienkach sa objavuje pod menom svojho zakladateľa Dietricha ako Dietrichov Kameň. Toto pomenovanie preťilo dodnes v maďarskom názve zrúcaniny (Detreko vár). Úplne odlišný je pôvod slovenského názvu, ktorý historici odvodzujú od kameňa Kumánov pochadzajúceho z juhoruských stepí. Kumáni utiekli pred postupujucimi Tatármi od Uhorska, kde ich vtedajší panovník BeloIV. najal ako strážcov západnej hranice.

Cudzokrajných bojovníkov okolity ľud údajne podľa svetlých vlasov nazval Plavcami, a tak hrad Dietrichov Kameň získal v slovenskom jazyku pomenovanie Plavecký, ako pamiatku na pôsobenie strážcov pohraničia. Z hradu sa prídavné meno Plavecký preniesol aj do pomenovania okolitých obcí patriacich do hradného panstva.