Výhľad

Dokonalý výhľad do širokého okolia, ktorý sa návštevníkovi naskytne z horného hradu, nám okrem prírodného bohatstva okolia približuje aj spôsob ochrany pohraničia v stredoveku založený na vzájomnom vizuálnom kontakte strážnych hradov medzi sebou.

Pri pohľade z Plaveckého hradu na severovýchod je možné v diaľke za dobrého počasia vidieť mesto Senica a za ním siluetu hradu Branč stojaceho na osamelom homoľovitom návrší. Vpravo od neho, zbadáme bližšie na horizonte rotujúce listy veternej elektrárne stojacej na návrší, za ktorým je skrytá zrúcanina hradu Korlátka. V minulosti však veža Korlátkv prevyšovala zalesnený hrebeň a umožňovala priamy kontakt s Plaveckým hradom.

Ďalej vpravo vyčnieva strmý masív Zárub, najvyššieho vrchu Malých Karpát. Na jeho svahu tesne za obzorom je zrúcanina Ostrého Kameňa. Hoci sa hrad ukrýva za výbežkom vrchu, na komunikáciu s Plaveckým hradom slúžila vysunutá hláska postavená na hrebeni Zárub. Najbližším vrchom, ktorý sa týči priamo oproti Plaveckému hradu, je Pohanská. Jeho plochý vrchol zaberá rozsiahle keltské hradisko.

Vpravo za Pohanskou v diaľke pokračuje hrebeň Malých Karpát s výraznými vrcholmi Vápennej a Vysokej. Na západnej, severozápadnej, severnej a severovýchod- nej strane sa pod hradom v širokom oblii-ku rozprestiera priestor Záhorskej nížiny, na ktorej sa v roku 1273 odohrala bitka medzi uhorskými a českými vojskami.