Vstup do hradu

Pri zdolávaní posledného stúpania prístupového chodníka sa postupne pred nami vynára múr vonkajšieho opevnenia (10) ukončený úzkymi, von rozšírenými strieľňami pre ručné palné zbrane a po pravej strane nárožná delová bašta (11). Priamo nad chodníkom sa hradba ostro zalamuje. Pod týmto nárožím sa nachádzala prvá vstupná brána do hradu (1), z ktorej dnes stojí len časť múru vpravo od chodníka. Na ňom sa dajú rozpoznať zvyšky trámovej konštrukcie posilňujúcej murivo a dalšie lôžka, v ktorých sa zrejme pohybovali drevené zasúvacie závory zaisťujúce hradnú bránu. Na ľavej strane stojí zvyšok polkruhovej bašty so strieľňami (2), popri ktorej vstupujeme do priestoru predbránia (3) zovretého medzi vysoký múr vonkajšieho hradného opevnenia a nižšiu hradbu s tromi strieľňami smerujúcimi na svah pod bránou.

Predbránie vedie k trojpodlažnej vežovej vstupnej bráne (4), ktorá pôvodne mala nad prejazdom strážnicu a dalšie obranné podlažie so strieľňami. Na vnútorných stenách vežovej brány doteraz vidno zvyšky trámových stropov a na pravej (východnej) stene druhého podlažia aj omietky s odtlačkom zaniknutej pece vykurujúcej priestor strážnice (obr. 1).

Miestnosť nad prejazdom vstupnej vežovej brány

  1. zvyšky trámového stropu 2. podlažia
  2. trám stužujúci murivo
  3. pec
  4. lôžka po trámoch pôvodného stropu 1. podlažia

Obrázok 1 – Miestnosť nad prejazdom vstupnej vežovej brány

1. Brána do predbránia
2. Bašta predbránia
3. Predbránie
4. Vežová hradná brána
5., 6. Hradby západného predhradia
7. Obytná budova
8. Brána do južného predhradia
9., 10. Hradby južného predhradia
11. juhovýchodná delová bašta predhradia
12. Párkánová hradba horného hradu
13. Vstupná brána do horného hradu
14., 15., 16. Hradby horného hradu
17. Východná bašta horného hradu
18. Delová bašta horného hradu
19. Obytná veža
20. Hospodárska budova
21. Obytná budova
22. Hradný palác
23. Veža
24. Prístavba k veži
25. Cisterna

mapa-stavebnych-premien-plavecky-hrad