O hrade

Keď prechádzame po cestách, ktoré sa vinú pod úpätím Malých Karpát, možno si ani neuvedomíme, že na nás z výbežkov pohoria dohliadajú viaceré zrúcaniny hradov. Z niektorých ostali sotva badateľné zvyšky, pri iných treba presne poznať ich polohu, aby sme v záplave stromov odhalili rozpadávajúce sa múry niekdajších pevností. Plavecký hrad je iný. Jeho biele hradby a veže svietia na pozadí tmavých lesov a na skalnatom vrchu vybiehajúcom z masívu pohoria do nížiny ho nemôže nik prehliadnuť.

Zo svojho miesta po stáročia dominuje rozsiahlemu priestoru Záhoria a stal sa neoddeliteľnou súčasťou siluety malokarpatského hrebeňa. Dobre zachovaná zrúcanina je vďaka svojej polohe nielen vyhľadávanou turistickou vyhliadkov do okolia, pre citlivého pozorovateľa je predovšetkým otvorenou knihou hovoriacou o dejinách hradu i jeho postupných premenách za takmer päť storočí jeho existencie.