Dejiny

História Plaveckého hradu sa začína niekedy okolo polovice 13. stor. O okolnostiach jeho vzniku bližšie vypovedá listina z roku 1291 hovoriaca o udalostiach starých takmer polstoročie. Podľa nej dostal Detrich (Depreht), syn bratislavského richtára Kunta, od kráľa Bela TV. pusté a neosídlené územie Kuchyňa, na ktorom stál kostol sv. Mikuláša. Detrich sa zaslúžil o osídlenie územia a postavil na ňom aj hrad, ktorý nazval svojim menom. Detrichov hrad výraznejšie vstupuje do dejín v roku 1273 v súvislosti s bitkou uhorských a českých vôjsk na poli priamo pod ním.

Začiatkom 14. stor. sa zrejme stal súčasťou majetkového domínia „pána Váhu a Tatier“ Matúša Čáka Trenčianskeho. Po jeho smrti pripadol hrad kráľovi a takmer až do konca 14. stor. ho spravovali kráľovskí kasteláni. V roku 1398 ho získal obľúbenec panovníka Žigmunda Luxemburského, vojvoda Stibor zo Stiboríc.

Stibor-of-Stiboricz

Stibor zo Stiboríc

Ten zaradil hrad i panstvo do svojho rozsiahleho majetku zaberajúceho takmer cele územie západného Slovenska. Po vymretí rodu Stiborovcov pevnosť získali ďalší významní šľachtici západného Slovenska – grófi zo Sv. Jura a Pezinka. Ich držbu potvrdila v roku 1441 kráľovná Alžbeta, ked gróf Juraj prepustil hrad svojej manželke.

Serédi_Gáspár_síremléke

Gáspár Serédy

Po smrti posledného potomka rodu z Jura a Pezinka pripadol opäť korune, od ktorej ho získal Gašpar Šerédy. Ten hrad v krátkom čase prepustil do záložnej držby Krištofovi Salinovi, od ktorého putoval do rúk Fuggerov-cov.

Jakub-Fugger

Jakub Fugger

Zo zálohu hrad vyplatil Ferdinand I., ktorý ho za preukázané služby daroval Melicharovi Balašo-vi. Po vymretí Ba-lašovcov sa stal novým majiteľom Peter Bakič, neskorší hrdina romantického pri- Gašpar šerédy behu o únose Zuzany Révaiovej z Holičského hradu. Podľa románu Jána Cajaka našli zaľúbenci útočisko práve na Plaveckom hrade. Záverečné obdobie existencie hradu sa datuje do roku 1641, ked celé panstvo získal krajinský palatín Pavol Pálffy. Za pov-Jakub Fugger stania Františka II. Rákocziho sa v roku 1706 viedli o hrad boje, pri ktorých ho poškodili. Tento posledný boj mu bol zrejme osudný. Majitelia stratili záujem o jeho opravu a ponechali hrad svojmu osudu.