Keď hrady prišli o svojich pánov, stratili zároveň aj svojich obrancov a investorov. Zrúcaniny – spomienky na staviteľskú zručnosť našich predkov — často miznú v hustých lesoch a kameň po kameni padajú do údolí riek, akoby na ne bola uvalená kliatba. Stredoveké hradné zrúcaniny sú naším kultúrnym dedičstvom. Napriek tomu, že tieto masívne kamenné stavby už dávno stratili svoje poslanie a slávu, dodnes dokážu prilákať množstvo návštevníkov a obdivovateľov. Zväčša majú ústredné miesto v histórii svojej lokality a stále dominujú širokému kraju. Preto hrady navždy zostanú symbolmi slovenských regiónov.

 

Veľké poďakovanie pre našich sponzorov

Tiež by som vás chcel informovať, že sa našiel sponzor – Prince Pascal G.F.V. Ergo, ktorý od roku 2013 prispieva na rekonštrukciu hradu ročne sumou 20 000 €.
(zmluvy sú uverejnené v sekcii ZMLUVY).

Takže prianie sa stalo skutočnosťou, a našiel sa ďalší sponzor – pán Jan Kocisek z Viedne, ktorý opätovne daroval tak ako v roku 2014, tak aj v roku 2015 na záchranu hradu 500 € (zmluvy sú uverejnené v sekcii ZMLUVY). Keďže sa pán Kocisek venuje vydávaniu faksimile klasických diel, ( faksimile ( z latinského fac simile – urob podobne) je mechanická reprodukcia textovej alebo obrazovej predlohy, ktorá po použití všetkých dostupných prostriedkov a techník dokonale napodobní vnútorné aj vonkajšie znaky originálu a tým ho úpne nahradí) zaujíma sa aj o históriu nášho hradu. A keď videl že sa práce na záchrane hradu reálne začali, rozhodol sa našu aktivitu podporiť.

Aj v roku 2016 sa našli sponzori, ktorí prispeli na obnovu hradu. Konkrétne pán knieža Pascal prispel čiastkou 5.000 €, spoločnosť PEMASS s.r.o. Plavecké Podhradie čiastkou 500 €, spoločnosť SIEMENS s.r.o. prostredníctvom Nadácie Pontis čiastkou 300 €. Samozrejme nemožno zabudnúť ani na tých, ktorí prispeli vlastnou prácou. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Aj v roku 2017 sa našli sponzori, ktorí prispeli na obnovu hradu. Konkrétne pán knieža Pascal prispel čiastkou 5.000 €, pán Jan Kocisek z Viedne, ktorý na záchranu hradu venoval 1000 €.